östergötland

Unga kvinnor dåliga på att ta cellprov

Kvinnorna i östra Östergötland är sämre på att ta cellprover än medsystrarna i västra delen av länet. Kontrollerna tas för att upptäcka om kvinnorna har cellförändringar. Något som på sikt kan utvecklas till livmoderhalscancer.

– När jag fick veta att jag hade cellförändringar så var det många tankar som började surra i huvudet, berättar Malin som fick veta att hon hade cellförändringar för två år sedan. Hur allvarligt det var och vad som kommer att hända, om de behöver operera bort någonting och om man kan få barn igen. Och sen fick jag komma in till Kvinnokliniken där de skulle göra en operation.

Landstinget kallar alla kvinnor över 23 år för att ta cellprover var tredje år och det är det yngre kvinnorna som är sämst på att komma.

– De har inte tid. De jobbar, de föder barn, de är i karriären och det är mycket runtomkring. De äldre kvinnorna och ändå så är det de yngre kvinnorna som behöver komma i större utsträckning. De behöver komma igång och ta sitt prov för att följa upp det, säger Ingela Adamsson som barnmorska på Vrinnevisjukhuset i Norrköping.

Målet är att 85% av kvinnorna ska komma men i Östra delen av länet är det bara 73% av kvinnorna under femtio som tar sina prover jämfört med 81% i väster, vilket oroar Ingela Adamsson, på barnmorskemottagningen på Vrinnevisjukhuset.

– I slutändan kan det faktiskt leda till livmoderhalscancer, säger Ingela Adamsson.

Cellförändringar kan utvecklas till livmoderhalscancer, den cancerform som varit den andra vanligaste bland kvinnor. Och som kan drabba även yngre, men provtagningen har gjort att antalet cancerfall har halverats.

– Och vi letar egentligen inte efter livmoderhalscancer, vi letar efter cellförändringar som kan utvecklas till cancer. Den läker ofta ut av sig själv, eller så räcker det med ett enklare ingrepp så att det inte utvecklas vidare, säger Ingela Adamsson. Men det är de som har en cellförändring och som inte kommer hit. Det är oftast de som inte vet om det och sen kan det utvecklas till livmoderhalscancer.

Katarina Wahlström
katarina.wahlstrom@sr.se