Linköping

Inte okej med Änglalik

Skatteverket nekar ett Linköpingspar att döpa sitt nyfödda barn till Änglalik. Paret ville att dottern skulle få det som mellannamn.

Men Skatteverket tycker att namnet Änglalik kan uppfattas som kroppen av en död Ängel. Enligt namnlagen får namn som kan väcka anstöt eller antas leda till obehag för den som får namnet inte godkännas.