Vadstena

Nytt hopp för järnvägen i Vadstena

Wadstena-Fågelsta Järnvägsförening ska enligt beslut från kommunen vara avflyttade från bangården i Vadstena innan den första september. Men nu har nytt hopp tänds för att det även i framtiden ska finnas tåg i Vadstena. 

Så sent som förra veckan hörde Thomas Kümmelin, ägare till Arneberga gård, av sig till kommunen med en önskan om att få ta över arrendeavtalet och även en fråga om att få bygga järnväg till sin egen Arneberga gård.

- Vi har ju tänkt att  finansiera det här med egna medel och har en plan att börja sälja olika typer av sponsorpaket till både företag och privatpersoner som vill vara med och bevara järnvägen i Vadstena, säger Thomas Kümmelin.

Tanken är att järnvägsföreningen, som nu både kör och driver järnvägen, skulle bli en underentreprenör och hyra ut tåg och personal för att trafikera den privata järnvägen.

Politikerna i Vadstena som länge velat bli av med järnvägen för att istället bygga bostäder på området, verkar efter att förslaget kommit fram ha svängt i frågan.

Caroline Uneus moderat kommunalråd i Vadstena har inte satt sig in i frågan men säger till Sveriges Radio Östergötland att hon ställer sig positiv till förslaget att en privat entreprenör tar över driften av järnvägen.

Även järnvägsföreningen ställer sig positiva till förslaget. Men att ersätta den gamla sträckan är det inte tänkt, man hoppas istället på att kunna köra både den nya och den gamla sträckan, även om Thomas Kümmelin i nu läget bara vill satsa på spåret till sin gård.

Men samtidigt som hoppet tänds för en framtid med tåg i Vadstena måste järnvägsföreningen jobba vidare med avvecklingen.

- Vi både gasar och bromsar samtidigt, vi städar och organiserar för en avflyttning som vi är skyldiga att ha gjort till den 31 augusti säger Ole Svensson ordförande för järnvägsföreningen.

Tobias Wallin
tobias.e.wallin@sr.se