linköping

Nytt lagförslag kan sätta stopp för kommunal verksamhet

Förslaget på en ny tuffare konkurrenslagstiftning innebär att kommuner som utför tjänster som direkt konkurrerar med privata företag kan förbjudas att fortsätta med sin verksamhet. Kommunerna kan även tvingas betala vite om man bryter mot lagen. Organisationen Företagarna som länge irriterat sig på Linköpings kommuns företag Stadspartner vädrar nu morgonluft.

Om inte Stadspartner slutar med den verksamhet som konkurrerar med privata företag är man beredd att gå till domstol om lagen, som väntas träda i kraft nästa år, blir verklighet.

– Jag tror inte att Linköping kommer att dra det här hela vägen, utan man kommer att inse att nu är det kört, säger Lars Holm som är regionchef för Företagarna i Östergötland.

Linköpings kommuns företag Stadspartner har länge varit en nagel i ögat på organisationen Företagarna. De tycker att kommunen bryter mot kommunallagen när man låter Stadspartner verka på den privata marknaden och anser att Stadspartner konkurrerar ut privata företag med hjälp av skattepengar.

Trots att Stadspartner sålt ut verksamhet som konkurrerade med privata företag utför man fortfarande energideklarationer, fastighetsförvaltning, svets och smide och konvertering av bilar till biogasdrift. Det är verksamhet som Företagarna hoppas ska upphöra med den nya lagstiftningen som nu diskteras.

Det nya lagförslaget innebär att kommuner, landsting och stat kan förbjudas att bedriva verksamhet som direkt konkurrerar med privata företag. Företagarnas regionchef Lars Holm hoppas att man inte ska behöva gå ända till domstol utan att man ska lösa tvisten med Linköpings kommun på fredlig väg. Det hoppas också Linköpings kommunalråd Paul Lindvall.

– Att man får diskutera det i domstol är väl den sista lösningen, men som kommunföreträdare så vill jag ha en lösning som får så bred uppslutning som möjligt. Vi ska ha ett möte med Företagarna och lyssna av deras uppfattning igen, säger Paul Lindvall. Vi har haft kontakter med ledningen både för Tekniska verken och Stadspartner. De ska se över den verksamhet de bedriver och ställa sig frågan, är det här bra eller inte ur konkurrens- och företagarsynpunkt

Och i augusti ska Företagarna och Linköpings kommun träffas för att diskutera Stadspartners verksamhet.

Johan Gustafsson
johan.gustafsson@sr.se