linköping

Patient dog på akuten

Universitetssjukhuset i Linköping har lämnat in en anmälan till Socialstyrelsen enligt lex Maria sen en patient avlidit på akuten efter tre timmars väntan. Patienten, som var i 40-årsåldern, led sen tidigare av svår hjärt- och njursvikt och kom in till sjukhuset efter att ha blivit akut sjuk.

Narkosjouren ville invänta provsvar innan man kunde besluta vad man skulle göra. Under tiden försämrades patientens tillstånd och trots att hjälp sattes in kunde patientens liv inte räddas.

Universitetssjukhuset i Linköping vill nu att Socialstyrelsen granskar händelsen.