Slopade tullar hotar Agroetanol

Etanoltillverkningen vid Agroetanol i Norrköping kan helt slås ut om inte regeringen ändrar sin energipolitik. Det skriver ägaren Lantmännen Energi i ett brev till Miljödepartementet.

Orsaken är att regeringen tidigare lämnat in en ansökan till EU för att så kallad låginblandad etanol, som används som tillsats i bensin, ska få importeras med låg eller ingen tullavgift alls.

Skulle det gå igenom hotas etanoltillverkningen i Norrköping och hela EU samt även i Afrika, Karibien och Centralamerika. Den svenska marknaden skulle då i stort sett helt tas över av brasiliansk etanol, anser Lantmännen Energi.