norrköping

Drottningens färdväg förstörd

En del av drottning Kristinas färdväg på Vikbolandet utanför Norrköping har förstörts genom att 100 till 150 meter av vägen är bortschaktad, det rapporterar lokala morgontidningar. Enligt Länsstyrelsen i Östergötlands Mattias Schönbeck har området förvandlats till ett kalhygge med grus sten och jordmassor.

Vägen är historiskt värdefull och registrerad i fornlämningsregistret. Nu ber länsstyrelsen att markägaren ger en skriftlig förklaring till vad som pågår.