Ovako får inte flytta sin skrotplatta

Miljödomstolen tillåter inte att stålföretaget Ovako Bar i Boxholm flyttar en skrotplatta och sin skrothantering till ett närliggande område trots att länsstyrelsen i Östergötland tidigare gett företaget klartecken.

Boende i Boxholm överklagade länsstyrelsens beslut till miljödomstolen eftersom de ansåg att bullret från skrothanteringen skulle störa omgivningen.

Miljödomstolen konstaterar att en flytt av skrotplattan inte ingår i det tillstånd företaget redan har för att bedriva sin verksamhet.

Ska Ovako Bar flytta skrothanteringen krävs ett nytt tillstånd.