Jägare kritiserar fällor

Nyligen beslutade Naturvårdsverket att på prov tillåta jägare att fånga vildsvin med fällor. Men metoden får kritik från jägarleden som tycker det är oetiskt att fånga stora djur i fällor.

– I jägarkåren har de etiska frågorna diskuterats flitigt de senaste åren. Att hamna i en fälla är nog ett lidande för alla vilda djur och därför bör man så långt som möjligt avstå från att använda det, säger Sören Larsson på Jägareförbundet.

Jägareförbundet hävdar att väldigt få av deras medlemmar vill använda fällor för att fånga vildsvin, främst av etiska skäl.

Sören Larsson tror därför inte att fällfångsten kommer ha någon betydelse för satsningen att minska vildsvinsstammen som växer sig allt större i Östergötland och närliggande län.

Men Krister Pettersson som jobbar med viltförvaltning på Naturvårdsverket säger att fällorna bara skall användas där det inte är lämpligt att jaga dem med skjutvapen och försvarar därför fällfångst.

– Utmed trafikerade vägar skulle det vara ett bra alternativ att fånga istället för att skjuta. Det kan vara tätortsnära, där vildsvinen kommer allt närmre.

Ett annat argument som Jägareförbundet använder är att köttet hos vildsvin som fångas i fällor blir sämre eftersom hormoner som bildas när djuren stressas i en fälla försämrar köttkvaliteten och smaken.

– Det här är något som har anförts men som inte är testats och utrett  ur ett veterinärmedicinskt perspektiv, säger Christer Pettersson.

Pelle Zettersten i samarbete SR Sörmland.
pelle.zettersten@sr.se