Tjänstemän allt friskare

Antalet tjänstemän som sjukskrivs längre än 90 dagar minskar. Sedan 2007 har antalet långtidssjukskrivna sjunkit med 40 procent. Det visar pensionsföretaget Alectas nya hälsobarometer.

Samtidigt är det också allt färre som begär sjukpenning och sjukperioderna blir kortare.

En orsak till de sjunkande sjukskrivningssiffrorna tros vara att arbetsgivare blivit duktigare på att upptäcka sjukdomar i tid.