Svårt att få hjälp av försvaret i framtiden

Det kan i framtiden bli svårt för civila samhället att få hjälp från militären vid skogsbränder och översvämningar. När försvaret ser över sin helikopterpark tar man inte någon hänsyn till behov som finns utanför försvaret.

- Det kommer inte finnas lika många helikopter, och där med finns inte samma möjlighet att hjälpa till från försvarsmakten, säger  Jan-Olof Lind som är regeringens helikopterutredare.

En av de uppgifter som försvarsmakten hade fram till några år sedan var att kunna stödja det civilsamhället när behovet uppstod.

Inom ramen för den uppgiften har försvarsmaktens helikoptrar i många år bistått det civila verksamheten  med olika insatser så som sjuktransporter, brandbekämpning och räddningsinsatser. Men 2002 ändrade regeringen försvarsmaktens ansvar och åtaganden för stöd till civil verksamhet då man såg att det stödet var så omfattande att det påverkade försvarets kärnverksamhet negativt .

Förändringen innebär nu att när försvarsmakten ska köpa in nya helikoptrar till sin helikopterpark, väljer man att inte någon hänsyn till de behov som kan uppstå i övriga samhället.

Det här innebär att myndigheter och kommuner inte kan vara säkra på att få hjälp av försvarets helikoptrar vid bränder eller andra stora händelser. Försvaret kommer att göra en bedömning och om man ser att insatsen inte påverkar den ordinarie verksamheten kan en sådan insats bli aktuellt men inte annars

- Den gemene svenska medborgaren har nog en större tilltro och en större förväntan att vi ska kunna vara på plats, men vi kommer inte kunna leveras ett stöd till den nivån, vilket inte heller är vår huvuduppgift, säger Micael Bydén är chef för försvarsmaktens Helikopterflottilj i Linköping.

Tahir Yousef
tahir.yousef@sr.se