Fler tjejer i jordbruket

Allt fler tjejer vill bli bönder, Statistik från Sveriges lantbruksgymnasier visar att allt fler tjejer söker sig till de gröna näringarna.

33-åriga Karolina Hårsmar bedriver växtodling och mjölkproduktion på Öjeby gård utanför Linghem.

– Det första stora är djurintresset. Många har fördomar mot kor men man kan få ganska mycket tillbaka från en ko också precis som med hundar, katter och hästar. Sedan är det ju friheten man har på landet som vägen in också.

Statistik från 55 naturbruksgymnasier i landet som samanställts av LRF visar att andelen tjejer som väljer jordbruksinriktning har ökat med 30 procent på tio år.

Populärast bland tjejerna är fortfarande inriktningen lantbruksdjur men även växtodling lockar allt fler.

– Traditionellt har alltid djuren lockat tjejer mer än maskiner. Det är fortfarande starkt tryck på djursidan från tjejer men vi ser också ett ökat intresse på växtodlingssidan, säger LRF:s ordförande i Östergötland Peter Borring.

Vad beror det på?
– Det är lätt att säga Bonde söker fru men jag skulle i alla fall tro att vi har fått en ny syn från samhället på jordbruk. Plus att det är jordnära och enkelt och det lockar allt fler i stressad storstadsmiljö

– Man märker att attityden förändrats. Tjejer är med på fler ställen i hela samhället. Sedan har jordbruket också moderniserats. Man behöver inte vara jättestark föra att driva ett lantbruk längre, säger Karolina Hårsmar.

Vad betyder det att fler tjejer tar plats i lantbruket?
– Nya lösningar och idéer. Man jobbar ju på olika sätt tycker jag. Det är många som vill ha tjejer till att sköta kalvar.

Lovisa Gelin
lovisa.gelin@sr.se