Barnmisshandeln ökar kraftigt

Barnaga har varit förbjudet i Sverige i 30 år men trots det ökar misshandeln mot barn kraftigt i Östergötland. Enligt statistik från Brottsförebyggande Rådet har antalet anmälningar ökat med 51 procent de seanste tio åren. Dessutom är mörkertalet stort.

– Bor de hemma hos föräldrarna och föräldrarna vet om att det finns en anmälan så är det lätt att de pratar med barnen om vad de ska säga och inte. Barn glömmer, vill inte minnas, har det gått en tid vill de sopa det under mattan och då blir det inget åtal, säger kriminalinspektör Mona Eriksson i Blekinge.

För att barn som berättar om misshandel i hemmet inte ska riskera att fortsätta bli utsatta för hot och våld är det viktigt att utredningarna inte drar ut på tiden. Men det finns inga särskilda regler om att barnmisshandelärenden ska handläggas snabbt.

– Det finns inga säkerhetsgarantier om att de här målen kan bli handlagda snabbt utan de kan ligga och vänta 2-3 månader. Jag tycker att det är väldigt angeläget att man handlägger det här snabbt, säger domstolschefen i Blekinge Pia Johansson.

Sjukvården spelar en viktig roll när det gäller att få fram bevis om misshandel mot barn men barnläkaren Ted Jakobsson tycker att det kan vara svårt att vara helt professionell när det handlar om barn som haft det svårt.

– Många bär med sig tankar om det här både på och efter arbetstid. Hur vi i sjukvården reagerar på det här är nog olika men jag tror att alla bär med sig det här som ett starkt och arbetsamt minne.

Anna Thörnkvist
anna.thornkvist@sr.se