Läkemedel hjälper brutna ben

Läkemedel mot benskörhet gör att brutna ben läker snabbare, det visar forskning från Linköpings universiet. Läkningstiden förkortas med ungefär två månader, enligt forskningen.

100 kvinnor mellan 45 och 85 år har ingått i studien.

Ungefär nio miljoner benfrakturer inträffar i landet varje år vilket medför en stor kostnad för samhället. Nästan hälften av kvinnorna i Sverige riskerar att drabbas någon gång i livet.

– Studien är den första i världen som visar att man kan påskynda frakturläkning i människa med ett läkemedel även utan operation. Vi mätte hur lång tid det tog innan vanliga handledsfrakturer läkt och jämförde detta med patienter som fått skeletthormonet PTH, säger Per Aspenberg, professor i ortopedi vid Linköpings universitet.