Östergötland

Frågor och svar om influensan

Smittskyddsläkaren Britt Åkerlind svarade på era frågor om svininfluensan i ett telefonväkteri i eftermiddag.

Finns det anledning att vara orolig nu när influensan finns i Östergötland?
– Inte mer än tidigare. Vi vet ännu inte om det här är en enskild händelse eller inte.

Vilka är de vanligaste symptomen på att man drabbats?
-- Som en ”vanlig” influensa, torrhosta, hög feber, man blir plötsligt sjuk bland annat.

När ska man söka sjukvård?
– När man tycker att man är så sjuk att det är besvärligt. Vi mildare sjukdom rekommenderar vi att man är hemma och träffar så få som möjligt.

Kan man vaccinera sig idag?
-- Nej, inte emot den här speciella influensatypen AH1N1. Enligt beräkningar kommer det september-oktober.

Varför måste man vaccinera sig två gånger?
-- Vaccination mot influensa är svårt. Redan innan influensan spritt sig bestämmer man vilka typer av influensa man vaccinerar mot men influensan har en tendens att förändras under tiden så för att vara på den säkra sidan tar man två doser för att få så gott resultat som möjligt.

Jag hade asiaten 1957, är jag resistent mot svininfluensan?
-- Du har antikroppar mot just asiaten. Tyvärr är den nya svininfluensan inte identisk med asiaten och du har inte antikroppar mot den nya influensan.

Är det farligt att åka till Polen?
-- Vi har ett fall registrerat där en resenär kommit hem från Polen i Sverige, men det var inte i Östergötland.

Jag är sjuk i influensaliknande symptom men på bättringsvägen, måste jag söka sjukvård?
-- Nej, är man redan mycket bättre så behövs det inte. Ska man kunna konstatera sjukdomen tidigt så måste man komma tidigt i sjukdomsfasen. Ska man kunna göra det i efterhand så måste man vänta flera veckor och idag har vi inte exakta analysmedel för att se det ens i efterhand.

Är det vanligt att man får lungionflammation vid influensan?
-- Det finns en risk för följdsjukdomar. När det gäller influensa ser vid komplikationer framför allt bland äldre.

Kan jag ta med min sex månader gamla baby till Mallorca om två veckor?
--Det är jättesvårt. Till dags dato vet vi inte vad som kommer hända i framtiden och just när ni är på Mallorca. Risken är inte noll men den är inte heller övervägande. Man måste ta ett personligt beslut.

Vad är inkubationstiden och hur smittar man?
-- Smittar gör man i princip när man kommer i nära kontakt med en människa. Nysning och hostning är det effektivaste sättet att smitta. Influensan brukar börja med nysningar och torrhosta. Allra mest smittsam är man dag 1-5.

Min man har cancer, ska han vaccinera sig mot influensan?
--Han tillhör en riskgrupp och då ska man vara extra försiktig. Undvik personer som ni vet har influensasymptom. Han kommer vara prioriterad vid vaccinering.

Ska reumatiker vaccinera sig?
-- Du är klassad som riskgrupp och det är prioriterad för både vaccination och profylax. Man ska vara extra försiktig om du hör att människor i din närhet har influensasymptom.

Ska diabetiker vaccinera sig?
– Ingen är tvungen. Diabetiker är en så kallad riskgrupp men man bestämmer själv.