Besked om flygskolan kommer till jul

I december kan de boende i Malmslätt i Linköping få besked om det blir en flygskola eller inte vid Malmens flygfält.
Det löftet fick ställföreträdande flottiljchef Lars Olin efter att de ansvariga på länsstyrelsen, som beslutar i frågan, haft sammanträde och nu på morgonen även har gjort en tillsyn på plats. Vid flygningarna av skolplanen SK 60 vid Jägarvallen och Kärna skola uppmättes bullernivåer under 60 decibel, vilket är långt under gränsvärdet för att bullerisolera som är 90 decibel enligt flottiljchefen. Stridspilotutbildningen är igång i begränsad omfattning men säger länsstyrelsen nej lägger den ned vid årskiftet.