Hälsokontroller för kommunanställda

Var tionde kommun i landet gör hälsokontroller vid nyanställningar och var fjärde kommun diskuterar att införa hälsotesterna. Det visar en undersökning som tidningen KommunAktuellt har gjort.
Efter ett riksdagsbeslut att arbetsgivarna också ska stå för kostnaderna för den tredje sjuklöneveckan har fler kommuner börjat diskuterat frågan med häslotester. Professor Gunnar Aronsson på Arbetslivsinstitutet säger att gallring utifrån häslokriterier är en kortsiktig lösning på problemet med sjukfrånvaron.