Nödvändigt att flytta verksamhet till US

Det kan vara nödvändigt att koncentrera sjukvården till Linköpings universitetssjukhus för att sjukhuset på sikt ska kunna överleva.
Det säger Per Bengtsson vid socialdepartementet. Han är projektledare för översynen av den högspecialiserade sjukvården och menar att ju fler patienter ett sjukhus har att behandla desto bättre blir vården. Eftersom det kan bli färre universitetssjukhus i Sverige i framtiden och att universitetssjukhusen också kan förlora specialiteter skulle det vara en fördel för US att få patienter från sjukhusen i Motala och Norrköping.