20% av svenskarna immuna mot vinterkräksjukan

20 % av svenskarna kan inte drabbas av den mycket smittsamma vinterkräksjukan. Det konstaterar man i en studie som gjorts vid Universitetssjukhuset i Linköping.
Förra årets epidemi var den hittills värsta i Sverige och drabbade 17 000 personer. Sjukdomen, som ger symptom som illamående, kräkningar, diarré, buksmärtor, huvudvärk och feber. Vinterkräksjukan kan inte botas med läkemedel utan går oftast över av sig själv inom några dygn. Men nu har alltså svenska forskare gjort en viktig upptäckt kring det virus som orsakar sjukdomen. Vissa människor har en genförändring som gör att viruset inte fångas upp. - Mutationen finns hos 20 procent av alla svenskar, den är ingen märkvärdighet i sig och har ingen som helst betydelse för människans välbefinnande i övrigt, säger virologiprofessor Lennart Svensson vid Universitetssjukhuset i Linköping. Mutationen gör att genen dör och då stoppas kodningen till ett enzym som har betydelse för vinterkräksjukan.