Migrationsverkets gd blir minister

Efter bara fyra månader lämnar Barbro Holmberg tjänsten som generaldirektör för Migrationsverket i Norrköping. Hon blir ny migrationsminister i Görans Perssons nya regering.
Barbro Holmberg har tidigare haft ansvar för asyl- och migrationspolitik vid Utrikesdepartementet och arbetat som statssekreterare vid departementet. Holmberg är socionom och har tidigare bland annat varit redaktör för PsykologTidningen och tidskriften Socialpolitik. Hon har arbetat som utredningssekreterare i den parlamentariska Barnkommittén samt översynsutredningen om Barnombudsmannen. I maj i år utsågs hon till ny generaldirektör för Migrationsverket i Norrköping.