Kritik mot linköpingsläkare efter feloperationer

Socialstyrelsen riktar kritik mot en läkare vid neurologiska kliniken på Universitetssjukhuset i Linköping efter två feloperationer.
De felopererade patienterna fick genomgå nya operationer med ökad risk för skada, enligt Socialstyrelsen. Läkarens förklaring var delvis att han haft en extrem arbetsbelastning. Efter anmälan har kliniken bytt metod för säkrare operationer och röntgenutrustningen uppdateras. Socialstyrelsen anser att händelserna inte kan anses som ringa, men att det finns förmildrade omständigheter som gör att ärendet läggs ner.