Krafttag mot falska asylansökningar föreslås

Migrationsverket i Norrköping föreslår krafttag mot falska asylansökningar. I en skrivelse till regeringen beskyller verket flera folkgrupper för att söka uppehållstillstånd på falska grunder.
Bland annat hävdas att jordanska medborgare missbrukar asylreglerna. I år väntas 30 000 personer söka asyl i Sverige, nästa år föreslår verket åtgärder som ska medföra att antalet asylsökande minskar till 27 000.