DNA-analys av heliga Birgitta fortsätter

Ännu finns inget besked om det är heliga Birgitta och hennes dotter Katarina som ligger i Klosterkyrkan i Vadstena. Analyserna av DNA som togs för ett år sedan pågår fortfarande.
Marie Allen, som är doktor i genetik och som leder undersökningen, säger att arbetet är svårt eftersom forskarna arbetar med ett gammalt material som är nedbrutet. Hon säger ändå att man har "gott hopp om att komma fram till ett resultat".