Gamla hönsburar blir olagliga

Jordbruksverket drar tillbaka sitt överklagande till kammarrätten mot tre äggproducenter här i länet som håller höns i gamla, olagliga burar. Därmed är den rättsliga processen över. Nu gäller de nya reglerna om bättre hönsburar och inga fler dispenser kan sökas.
Ett 30-tal hönsfarmare, varav tre här i länet, nekades dispens från de burhönsregler som infördes för några år sedan. Men förändringen hade inte anmälts till EU och äggproducenterna fick rätt mot Jordbruksverket i länsrätten. Nu har dock verket anmält de nya reglerna till EU och drar därför tillbaka sitt överklagande av länsrättens dom. Det innebär i sin tur att när dispenserna går ut måste äggproducenterna byta ut burarna, skriver Sydsvenska Dagbladet.