90 riskerar jobbet på Migrationsverket

Migrationsverket kan tvingas säga upp ett 90-tal personer i Norrköping på grund av besparingar. Regeringen har beslutat att verket får 30 miljoner kronor mindre nästa år.
I dag har länsarbetsnämnden informerats om neddragningarna. - Vi har sagt att det skulle kunna vara så att 90 personer kan beröras av ett kommande varsel, säger Tina Hedengrahn-Ahlvin, regiondirektör på Migrationsverket. Fackliga förhandlingar har precis inletts. - Konsekvenserna om 90 personer försvinner kommer innebära längre handläggningstider, säger Hedengrahn-Ahlvin.