Kraftig ökning av varsel i länet

I slutet av september var 11100 personer utan arbete i länet vilket motsvarar 5,4 procent av arbetskraften enligt siffror från länsarbetsnämnden.
Antalet varsel ökade kraftigt under september där landstinget stod för det enskilt största. Totalt varslades 600 personer om uppsägning och under året har 3600 personer varslats en ökning med 1000 personer jämfört med samma period förra året. Arbetslösheten har stigit med 3200 personer eller 41 procent jämfört med september förra året.