Kurs i föräldrarrollen

I Linköping testas en metod för att lära spädbarnsföräldrar knyta an till sitt barn lättare.
Metoden kommer från Kanada, och uppges användas i Linköping för första gången i Europa. En grupp föräldrar träffas och diskuterar rätt och fel utifrån korta videofilmer med andra föräldrar och barn. Metoden har tidigare testats med familjer med lite äldre barn i Linköping, och från politikerhåll hoppas man få pengar till att utöka verksamheten.