Socialdemokraterna och Vänsterpartiet skiljs

Sammarbetet mellan Socialdemokraterna och Vänsterpartiet i Norrköping spricker.
Det gick inte att komma överrens i budgetfrågan där partierna har olika uppfattningar om hur besparingar ska göras. Norrköpings kommun måste spara drygt 100 miljoner kronor. Men frågan är hur? Koallitionen socialdemokraterna - vänsterpartiet är inte överens om hur man ska få budgetten i balans. Vänstern vill höja skatten med 50 öre. Men det är helt otänkbart för socialdemokraterna som istället är beredda att göra nedskärningar. Men kommunstyrelsen ordförande Mattias Ottosson tilläger att några uppsägningar inte är aktuella. Hittar inte socialdemokraterna samarbetspartner eller om deras budgettförslag röstas ned så kan ett maktskifte bli aktuellt i kommunen.