Sparkrav oroar simmare i Vadstena

En protestlista med 523 namn har lämnats in till Vadstena kommun. Anledningen är att invånarna är oroade för att deras simahall ska stängas.
Det var för lite drygt en vecka sedan som fritids- och tekniska nämnden kunde visa hur mycket pengar kommunen skulle spara om de stängde simhallen. Men, påpekar Ulf Eirevik socialdemokratisk ordförande i nämnden, det är inget förslag utan bara en uträkning för att ge politikerna i kommunfullmäktige ett underlag. Fritids- och tekniknämnden har ett sparbeting på 1,2 miljoner kronor nästa år, att stänga simhallen skulle spara 800 000 kronor.