Flicka nekas gymnasieplats

Skolverket utreder nu ärendet att en 16-årig flicka från Ljungsbro står utan gymnasieplats trots att nästan halva terminen har gått. Flickan har Aspergers syndrom och Linköpings kommun har hitills sagt att dom inte har resurser att ta emot flickan.
Kommunen är som i alla andra fall av handikapp skyldig att se till att dom rätta förutsättningarna finns på den skola barnet har valt att gå på. Flickans familj har sedan i våras, genom telefonsamtal och möten med kommunens ansvariga, försökt att ordna en plats och först nu har flickan fått en möjlighet att börja gymnasiet efter höstlovet. Eva Pettersson som handlägger ärendet på Skolverket i Linköping menar att kommunens tillvägagångssätt är allvarligt och hon har ännu har inte fått någon förklaring till varför det har tagit så lång tid att ordna en gymnasieplats för flickan.