Brist på personal inom psykiatrin

Nästan var femte specialisttjänst inom psykiatrin i Sverige är vakant. Det betyder att det fattas minst 228 färdiga specialister i hela landet, visar en kartläggning som tidningen Dagens Medicin har gjort. I Östergötland är det 17 procent av tjänsterna som är vakanta.
Värst är situationen i Gävleborg o Norrbotten där mer än hälften av tjänsterna inom psykiatrin inte är tillsatta.