Linköpings kommun svarar på kritiken

Kommunen har erbjudit 16-åriga Louise i Linköping olika gymnasieplatser. Det säger yrkesvalslärare Klas Peterson i särskolan i Linköpings kommun. Han anser att problemet är att hon tackat nej till de särgymnasieplatser hon blivit erbjuden.
Skolverket har fått en anmälan och ska utreda hur kommunen agerat. Även bildningsnämndens ordförande i Linköping Kent Waltersson ska titta närmare på fallet.