Brottsprovokation möjlig metod i Finspång

Senast på fredag får polisen besked från kriminaltekniska laboratoriet om det är en och samma gärningsman bakom den senaste tidens våldtäkter i Finspång. Då kommer resultatet av analyserna av dom DNA-prov som polisen säkrat.
Och nu diskuteras inom polisen om man ska använda lockbeten, som en typ av brottsprovokation, för att hitta en gärningsman. Polisen planerar att ha extra personal i Finspång även kommande veckoslut, liksom tidigare helger. Däremot är polisen avvaktande inför idén att låta kvinnliga poliser agera lockbeten för att få tag i gärningsmannen. Detta har diskuterats, men lagts på is tills vidare, säger kriminalchefen Tommy Håkansson i Norrköping till nyheterna. Anledningarna är dels att det tangerar vad som är lagligt, dels handlar det om lockbetets, i det här fallet kvinnans, säkerhet. Metoden med lockbeten har använts flera gånger bland annat av Stockholmspolisen. Justitieombudsmannen, JO, hade för ett par år sen synpunkter på denna metod, efter att stockholmspolisen ställt fram en motorcykel i ett försök att klara upp en härva med stulna motorcyklar. JO anser, liksom Riksåklagaren, att lockbeten bara ska användas vid starka misstankar om allvarliga brott. Åtgärden ska beslutas på chefsnivå eller av åklagare, och dokumenteras noga. Men Norrköpingspolisen avvaktar alltså med att använda denna metod, även om det enligt Tommy Håkansson inte är uteslutet att man kommer att använda den senare i Finspång.