Kartläggning av utsatta kvinnor

Länsstyrelsen i Östergötland har fått i uppdrag av regeringen att kartlägga och analysera behovet av insatser för flickor och unga kvinnor som riskerar att utsättas för så kallat hedersrelaterat våld.
Totalt satsar regeringen, EU:s mål 3 och länsstyrelsen 750.000 kronor på kartläggningen. Länsstyrelsen ska nu undersöka hur ofta skolor, socialförvaltningar, ungdomsmottagningar och vårdcentraler i länet kommer i kontakt med unga kvinnor som är eller har blivit utsatta för hedersrelaterat våld. När man har kartlagt detta så ska man se på vilket sätt man kan hjälpa dom drabbade. Resultatet ska ligga till grund för att hitta dom orter och kommuner där hedersrelaterat våld förekommer oftare. I ett senare led kommer man att tillsammans med dom kommuner och landstinget bilda en grupp som ska få utbildning för att kunna se missförhållandena inom dom familjerna i ett tidigt skede. För enligt Catarina Alpkvist är det ett stort problem att de berörda inom skolan till exempel inte ser signalerna.