Östgötar ska få hjälp med rök- och snusavänjning

Personal inom landstinget i Östergötland ska lära sig att hjälpa människor att sluta röka och snusa.
Det är anställda inom sjukvård, friskvård, tandvård, företagshälsovård och apotek att studera motiverande samtalsmetodik som en metod för att få människor till att sluta röka och snusa. Dessutom anställer landstinget i samarbete med Folkhälsoinstitutet en särskild resursperson för arbetet med rökavvänjning. Initiativet till satsningen togs av landstinget i Östergötland och är ett led i det statliga Tobaksuppdraget 2003-2005.