Politikers språk ska bli tydligare

Norrköpings politiker och tjänstemän ska bli tydligare i sitt språk så att invånarna förstår vad de menar. Kommunens klarspråksgrupp har därför ordnat ett seminarium i konsten att tala och lyssna.
Alla har vi hört politiker prata i termer som är svåra att förstå och som förvirrar mer än det skapar klarhet. Men nu ska det bli ändring, i alla fall i Norrköpings kommun som under två års tid har arbetat med ett projekt för att få till ett lättare språk bland kommunens politiker och tjänstemän. Både det skriftliga och det talade språket ska behandlas. Under fredagen hölls ett seminarium med den talande titeln att tala klarspråk. Louise Malmström sitter med i ledningsgruppen för projektet. - Vi tyckte att det var onödigt krångligt. Mycket facktermer som man inte behövde ha med. Språket ska ju skapa dialog och nå fram till norrköpingsbon. En av föreläsarna var Gunilla Abrahamsson, utbildare inom bland annat retorik och kommunikation. Hon håller med om att politiker och tjänstemän ofta är otydliga i sitt språk och har även tankar om varför det är så. - Det kan vara många olika anledningar. En kan ju vara att man får bättre position med ett visst språk. Ett exempel är att säga personalresurser istället för personal. Man lägger till ord för att det ska låta bättre.