Barnfetma vanligast i västra länsdelen

Övervikt och fetma är ett växande hälsoproblem bland barn i Östergötland. Men problemet varierar kraftigt mellan de östgötska kommunerna.
I den västra länsdelen finns den högsta andelen överviktiga barn. Här är var fjärde 10-åring överviktig, enligt en ny rapport. Söderköping och Linköping har den minsta andelen överviktiga barn. Det är Folkhälsovetenskapligt Centrum som tillsammans med barn- och skolhälsovården i länets 13 kommuner som genomfört kartläggningen. Viktutvecklingen hos alla barn födda 1991 samt 1996/1997 har granskats. Varför just den västra länsdelen har problem med övervikt hos barn går ännu inte att säga. I Vadstena är problemet störst, där nästan vart tredje barn, 30 procent, i 10-årsåldern lider av övervikt eller fetma. Forskarna anser nu att landstinget ska satsa mer på information till både barn och föräldrar. - Det är också angeläget att söka orsakerna till de geografiska skillnaderna, för att kunna identifiera tänkbara riskgrupper, säger Marianne Angbratt, folkhälsovetare vid Folkhälsovetenskapligt Centrum. Undersökningen visar också att problemet med övervikt är större för pojkar än för flickor.