PRO internationell i Linköping unik i landet

Pensionärsförening i Linköping vill öka förståelsen mellan människor från olika länder.
Det är PRO internationell som träffas flera gånger i veckan för att göra saker tillsammans. Meningen är att visa hur svenskar lever och hjälpa invandrarna att komma in i det svenska samhället. Linköping är tillsammans med Södertälje ensamma i Sverige om att ha en internionell PRO förening.