Inget åtal mot befäl på P4 Kvarn i Borensberg

Polisens förundersökning mot de befäl som ska ha utsatt tre värnpliktiga på P4 Kvarn i Borensberg för kränkningar och förolämpningar har lagts ned.
Åklagare Lennart Löthman har gjort bedömningen att det endast handlar om ringa tjänstefel och eftersom regementet har haft samtal med sin personal och vitagit åtgärder anser Löthman inte att det ska gå vidare till åtal. De tre värnpliktiga avbröt sin militärtjänstgöring pågrund av trakasserier från befälen och dömdes därför till två veckors fängelse för brott mot totalförsvarsplikten. Den domen är överklagad men vad gäller befälens handlande blir det alltså inte någon rättslig prövning.