Älgkött kan vara en bakteriebomb

Det älgkött som inte är besiktigat av en veterinär kan vara fullt med farliga bakterier.
Det avgörs till stor del på hur skicklig jägaren är på att ta hand om den skjutna älgen. Bukskjutningar och slarv i slakbodarna är några orsaker till att baterierna kan föröka sig. Är bakterifloran för hög i det kött man äter kan man drabbas av kräkningar och diarré. Allt kött som säljs i butik - är besiktigat och ska inte innehålla en för hög bakterieflora.