Dubbelt så hög avgift för Norrköpings färdstjänst

I Norrköping kan taxorna för färdtjänst komma att höjas från 16 kronor enkel resa till 30 kronor.
Handikappföreningar, PRO och Anhörigföreningen protesterar mot förslaget och påpekar att det går emot det handikappolitiska program som kom i mitten av förra året. Där står det blandannat att färdtjänstresor ska ha samma taxa som kollektivtrafiken. 3,8 miljoner kronor sparas om taxan höjs enligt förslaget men man diskuterar även en höjning till 50 kronor. Besked kommer i slutet av oktober.