Gratis skollunch för lärare i var tredje kommun

Ungefär var tredje eller 36 procent av låg eller mellanstadie skolorna i Östergötland erbjuder gratis lunch till dom lärare som äter med eleverna.
Den så kallade pedagogiska lunchen är uppskattad av barnen och står högt upp önskelistan på hur matmiljön i skolan kan förbättras. Det visar en undersökning som presenteras av Skolmatens vänner. Nästan varannan kommun i landet uppger att lunchen på samtliga låg och mellanstadieskolor är kostnadsfri för lärare.