Ingen hjälp från regeringen för att rädda tullen.

Nu har finansminister Bosse Ringholm svarat en gång till på frågan vad regeringen tänker vidta för åtgärder för att Tullverket inte ska avveckla sin verksamhet i Norrköping.
Frågan ställdes av Billy Gustavsson socialdemokraternas ordförande i Norrköping. Gränsskydd och clarering föreslås tas bort och bara nio anställda blir i så fall kvar. Ringholm svarar att regeringen inte lägger sig i hur Tullverket organiserar sin verksamhet och att verket informerat regeringen om att alternativa lösningar för tullärenden gör att servicen inte ska försämras.