Riksväg 51 blir ett ärende för regeringen

Den planerade ombyggnaden av Riksväg 51 genom Svärtinge, som väckt starka protester,blir nu ett ärende för regeringen.
Ett tjugotal personer lämnade i juli in en gemensam överklagan av byggplanerna till Vägverket och sedan dess har flera möten hållits med kommun och Vägverk om åtgärder mot bl a buller. Dom flesta personerna håller fortfarande fast vid sin överklagan och Vägverket har därför skickat den vidare till Regeringen, där den kommer att behandlas av Miljödepartementet. Ombyggnaden görs bl a för att öka trafiksäkerheten och underlätta företaget Alstoms transporter av stora maskiner. Planerad byggstart är hösten 2004.