Fler naturområden ska skyddas

Länsstyrelsen föreslår att naturen ska skyddas i 32 nya områden. Länsstyrelsen vill nämligen att områdena ingår i EU:s nätverk Natura 2000.
Bland annat föreslås Göta kanal mellan Vättern och Roxen, Stora Lund i Ödeshögs kommun samt Södra Bråviken finnas med i nätverket. Länsstyrelsen, tillsammans med berörda markägare, ansvarar för att de utpekade områdenas naturvärden inte försämras. Östergötland har tidigare fått kritik för att ha anmält för få områden.