Kommunhusflytt upprör Ödeshögsbor

I Ödeshög har en namninsamling startats för att få till stånd en folkomröstning om att stoppa en flytt av kommunhuset.
Bakom namninsamlingen står en privatperson med stöd av vänsterpartiet. Man anser att pengarna som en flytt skulle kosta istället bör läggas på skolor och vård, skriver Östgöta Correspondenten. Kommunhuset föreslås flyttas in till de centrala delarna av Ödeshög. Redan har 500 namn samlats in, vilket är långt fler än den mängd som krävs för att genomföra en folkomröstning enligt lagen.