Bättre samarbete för demensvård behövs

Demensvården i Sverige har stora brister. Det anser regeringens demensarbetsgrupp som nu lämnat sitt betänkande till socialministern. En studie i Norrköping visar att det behövs ett bättre samarbete mellan anhöriga och vårdpersonal som sköter äldre dementa i hemmet.
Regeringens demensarbetsgrupp konstaterar att kvalitén på demensvården skiljer sig väldigt mycket mellan olika kommuner och mellan olika delar av landet. Bättre samarbete mellan anhöriga och vårdpersonal som sköter äldre dementa i hemmet behövs, konstaterar Ulla Lundh, lektor som under ett år har undersökt situationen för 15 personer i Norrköping som har anhöriga dementa som vårdas i hemmet. Ulla Lundh har bland annat sett att många anhöriga saknar någon expert att vända sig till när de behöver råd. Det största problem hon ser är att många anhöriga tar på sig för stort ansvar och inte ser till sitt behov utan tröttar ut sig eftersom de inte vill lämna över ansvaret för vården till någon annan.