Lång väntan på hjälp nattetid för cp skadad

Är det rimligt i dagens Sverige att en svårt handikappad människa får vänta ända upp till 2 timmar på att bli vänd, sen han bett om hjälp på natten?
Det undrar Per-Olof Dahlqvist på servicehuset Ramstorp i Linköping som råkat ut för detta flera gånger den senaste månaden. P-O Dahlqvist är cpskadad, på dagarna har han hjälp av sina assistenter, på natten behöver han hjälp att lägga sig och att bli vänd några gånger. För en månad sedan ändrades rutinerna, nattpersonalen som tidigare bestått av 6 personer blev nu bara 4 och P-O kan få vänta upp till 2 timmar på hjälp. Gertrud Öjetoft är regionchef för Svensk Äldreomsorg som har flera servicehus i Linköping, Norrköping och Gusum. Hon beklagar att P-O fått vänta så länge men lovar att det inte ska hända igen. Hon menar att 4 personer under natten är tillräckligt för dom behov som finns, det gäller bara att ändra rutinerna Men P-O Dahlqvist tror inte på löftena att allt ordnar sig och oroar sig hela tiden för om någon ska kommer eller ej.