Våld och hot på Migrationsverkets avdelningar

Antalet fall av våld, hot och självmordsförsök på Migrationsverkets låsta avdelningar har ökat så kraftigt de senaste åren att säkerheten för intagna och personal är hotad.
Det visar en rapport från Migrationsverket som Svenska Dagbladet har tagit del av. Antalet händelser som rapporterats in har under de fyra senaste åren ökat med 45 procent. För att möta våldet vill Migrationsverket öka antalet platser och dela upp dem på fler och mindre enheter.