Inga nya rutiner för skolnedläggning i Norrköping

Nedläggningar av skolor i glesbygd ska skötas på samma sätt som förut i Norrköping, det anser Barn- och ungdomsnämnden.
Efter nedläggningarna av skolorna i Kvarsebo och Simonstorp har representanter för alla partier - utom socialdemokraterna och vänsterpartiet - föreslagit att det ska göras en beskrivning av konsekvenserna och en samhällsanalys innan sådana beslut tas. Anledningen är att de anser att skolor i kommunens ytterområden är viktiga för utvecklingen där. Men Barn- och ungdomsnämnden anser inte att det behövs några ändringar i rutinerna.